Menu

Om klubben

Hvem er Hjørring AIK Frem?

Hjørring AIK Frem er én af 6 fodboldklubber i Hjørring by, med Fortuna og Hjørring I.F. som de mest kendte.

I mange år var Hjørring I.F. og AIK Frem stort set ene om at repræsentere byen på det fodboldmæssige område.
Men efter at byen i 60'erne og 70'erne voksede, opprioriterede omegnsklubberne også fodbolden, og en enkelt ny klub kom til midt i 70'erne.
Dette har i de sidste mange år skabt en hård, men sund og fair konkurrence klubberne imellem.

Udover det rent sportslige har klubben ligeledes haft en stor berøringsflade til byens erhvervsliv,
og altid mødt stor velvilje hvad angår blandt andet økonomisk støtte m.m.

For at bidrage til en god kontakt til omverdenen, har Hjørring AIK Frem gennem flere år arrangeret "Danske Bank Cup", som er en turnering for skoleklasser i de 5 yngste årgange. En turnering, som har deltagelse af stort set samtlige byens og omegnens skoler. Endvidere arrangerede klubben i mange år en turnering i gadefodbold, til glæde for mange som ellers ikke havde sin daglige gang i idrætsmiljøet. Herudover er et ugentligt "bingospil" med til at skabe adspredelse for mange mennesker, ligesom det naturligvis også giver en økonomisk håndsrækning til klubben.